Support
T-ShirtDD
081-171-5289 , 081-989-2769
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

วิธีการชำระเงิน

T-ShirtDD

 เลขที่บัญชี
053-2-16766-5
 ชื่อธนาคาร
กสิกรไทย
 ชื่อบัญชี
นส. ลลินดา ชิดช่วงชัย
 ชนิดบัญชี
ออมทรัพย์
 สาขาของธนาคาร

 

โอนชำระ QR Code ธ.กสิกรไทย หรือ  คลิ๊ก Link  ได้ที่ Logo ธนาคาร ด้านล่างได้

 

                                 

 

 หมายเหตุ :  โอนแล้ว  รบกวน  ส่งรูปถ่ายใบ Pay in  + เขียน เลขที Order No.

                     ของฟอร์มตอบรับทางร้าน ลงในใบ Pay in   และ  ส่งไปที่

 

 

 T-ShirtDD@hotmail.com                    :   JelindaProduct@gmail.com

 

   Line Logo         ID Line  monkey2000