Support
T-ShirtDD
081-171-5289 , 081-989-2769
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

ความหมาย ของ เศรษฐกิจ

วันที่: 19-12-2011view 10762reply 0

ความหมาย ของ เศรษฐกิจ


        คำว่าเศรษฐกิจ(Economy) มาจากคำศัพท์ภาษากรีกว่า “Oikos” มีความหมายคือบ้าน(House)และNemeinมีความหมายคือ การจัดการ(To Manage)จากความหมายข้างต้นคือ การจัดการครอบครัว หรือ Household Managementในอดีตจุดมุ่งหมายที่สำคัญคือ การจัดการครอบครัวจะต้องกระทำโดยประหยัดใส่เสื้อโปโลราคาถูก ปัจจุบันเป็นเรื่องของความพยายามในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ(economicactivities)ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการผลิต(produchion)การบริโภค(consumption)หรือการจำหน่ายจ่ายแจกสินค้าและบริการ(Distribution)กิจกรรมที่ดำเนินการไปโดยมีจุดมุ่งหมายที่สำคัญเพื่อก่อให้เกิดการประหยัดมากที่สุดเพราะทุกสังคมในโลกต่างประสบกับปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจร่วมกันนั่นคือความไม่สมดุลระหว่างทรัพยากรที่จะใช้มีอยู่จำกัด กับความต้องการของมนุษย์ซึ่งมีอยู่ไม่จำกัด จึงต้องหาวิธีการที่จะนำทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ในทางที่ประหยัดที่สุดและสามารถตอบสนองความต้องการของมนุษย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสังคมประกอบด้วยหน่วยเศรษฐกิจต่างๆมากมายรวมตัวกันขึ้นเป็นสถาบันทางเศรษฐกิจ(economic instiution)และเนื่องจากแต่ละสังคมมีวัฒนธรรมแตกต่างกันการใส่เสื้อโปโลก็ไม่เหมือนกัน จึงจำเป็นต้องมีกฎเกณฑ์และนโยบายที่เป็นแบบเเผนถือเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินกิจกรรม เพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาประเทศสูงสุด

โควท

ความคิดเห็น

วันที่: 24-03-2023

แสดงความคิดเห็น
All Replys: 0   Pages: 1/0